Jonida Prifti, Gjak në mjegull me sy (Sangue annebbia con occhi)

Gjak në mjegull me sy
në fyt tym, njom ndjesinë
pështyj gurin e çmuar
mbi kokë vendos luginën
përmes zërit kumboj
nga pesha në shpërndarje
në ç’formë jam?

Sangue annebbia con occhi,
fumo in gola, umido sentire.
Sputo la preziosa pietra,
la valle metto in testa.
Per mezzo di voce, riverbero
dal peso in diffusione.
In quale forma sono?

(Da Stazione degli occhi (O del corpo che si sottrae), Kurumuny Edizioni 2021)